Ändringar

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kameraövervakning

116 byte lades till, 9 juli 2020 kl. 07.57
m
ingen redigeringssammanfattning
Föreningen har de sista åren växt sig dubbelt så stor och för att även framöver kunna säkerställa allas trygghet och ansvarstagande så kommer föreningen att driftsätta ett kameraövervakningssystem i våra lokaler från den <u>X YYYY 2020</u> efter beslut från årsmötet. Under förarbetet har föreningen fört en dialog med aktiva labbmedlemmar (Labbmedlemsmöte 2019-10-24) för att inhämta medlemmars tankar och åsikter. Förarbetet har resulterat i ett dokument som beskriver hur föreningens styrelse skall och får använda kameraövervakningen i föreningens verksamhet. Driftsättningen sker i enhetlighet med det beslut som föreningens medlemmar fattade under årsmötet 2020-06-14.
===Styrdokument===

Navigeringsmeny