Information om Nyckelutlämningar

Från Stockholm Makerspace Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök


For English, look further down this page.

Nyckelutlämning

Nyckelutlämningar är till för nya medlemmar som ännu inte har skrivit på ett labbmedlemsavtal eller inte har hämtat ut en nyckel.

Om du redan har en nyckel så behöver du inte komma till en nyckelutlälmning. Då räcker det att köpa labbaccess och vänta in en nyckelsynkronisering (vilket sker spontant, men även på nyckelutlämningar). När en nyckelsynkronisering har skett så får man ett bekräftelse-epost.

Ny nyckel till Stockholm Makerspace

Nyckelutlämningar sker oregelbundet och med en modell där du måste boka in dig på en specifik tid. Håll koll på kalendariet för datum och länk till bokningsschema. Läs och följ instruktionerna noga när du bokar klockslag. Finns det ingen nyckelutlämning i kalendern, finns det ingen planerad just nu.

Återaktivera eller förlänga nyckel

Aktivering av hämtade nycklar sker numera oregelbundet när någon är på plats, du måste betala först och därefter bevaka Slack-kanalerna #events och #general.


Har du fler frågor? Läs vanliga frågorKey handouts

Key handouts are for new members who have not yet signed a lab membership agreement or have not picked up a key.

If you already have a key, you do not need to go to a key handout. Then it is enough to buy lab access and wait for a key synchronization (which happens spontaneously, but also at key handouts). When a key synchronization has taken place, you will receive a confirmation email.

New keyfobs to access Stockholm Makerspace

Key handout events are irregular and with a new model where you have to reserve a specific timeslot. Check the calendar for dates and link to reservation web. The key handout events have been adapted to reduce risk of infection, so read the instructions carefully when booking your slot. When there is no event in the calendar, no event is planned.

Reactivation of keyfobs

Reactivation happens on unscheduled occations, you have to pay first and then wait for announcements in the Slack channels #events and #general.


Do you have more questions? Read frequently asked questions