Lokalregler

Från Stockholm Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Dessa regler gäller alla föreningens medlemmar som vistas i lokalen.

Regler:

Jag är medveten om att allt jag gör i lokalen gör jag under eget ansvar.

Jag förbinder mig till att...

 • ta ansvar för mina egna handlingar samt att visa hänsyn för andra medlemmar.
 • inte göra något olagligt i lokalen.
 • inte bruka alkohol eller droger i lokalen.
 • inte bruka föreningens maskiner påverkad.
 • själv hålla mig uppdaterad om de senaste reglerna.
 • hitta och följa lokal/maskin-specifika regler.
 • att alltid plocka undan efter mig samt att lämna lokalen i välstädad.
 • fråga ansvariga om jag är osäker på något.
 • alltid fråga innan jag fotograferar någon eller något projekt i lokalen
 • inte bedriva kommersiell verksamhet i lokalen.
 • inte sova i lokalen.
 • hämta min projektförvaring senast 45 dagar efter att mitt labbmedlemskap gått ut. Efter denna tidsperiod tillfaller efterlämnat material föreningen.
 • ta fullt ansvar för vad mina gäster gör i lokalen. En gäst får endast vistas i lokalen om syftet är att visa hen verksamheten. Hen får inte arbeta med något eget projekt under vistelsen i lokalen.
 • alltid lämna köket/gemensamma ytor i ett bättre skick än jag fann det. Detta är särskilt viktigt då vi delar dessa ytor med andra hyresgäster och vi riskerar att förlora tillgången till dessa vid missbruk.
 • rapportera förlorad nyckel till styrelsen omedelbart efter förlust.
 • rapportera skada på maskin/lokal till styrelsen omedelbart efter upptäckt.
 • ta ansvar för de personer jag släpper in i huset. Släpp inte in någon du inte känner!
 • inte medföra hund och andra pälsdjur i Stockholm Makerspaces lokaler.