Lokalregler

Från Stockholm Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök

English: Rules_for_Makerspace

(Version 2018-03-02)

Dessa regler gäller alla föreningens medlemmar som vistas i lokalen.

Regler:

Jag är medveten om att allt jag gör i lokalen gör jag under eget ansvar.

Jag förbinder mig till att...

 1. ta ansvar för mina egna handlingar samt att visa hänsyn för andra medlemmar.
 2. inte göra något olagligt i lokalen.
 3. inte bruka alkohol eller droger i lokalen.
 4. inte bruka föreningens maskiner påverkad.
 5. själv hålla mig uppdaterad om de senaste reglerna.
 6. hitta och följa lokal/maskinspecifika regler.
 7. att alltid plocka undan efter mig samt att lämna lokalen i välstädad.
 8. fråga ansvariga om jag är osäker på något.
 9. alltid fråga innan jag fotograferar någon eller något projekt i lokalen
 10. inte bedriva kommersiell verksamhet i lokalen.
 11. inte sova i lokalen.
 12. hämta min projektförvaring senast 45 dagar efter att mitt labbmedlemskap gått ut. Efter denna tidsperiod tillfaller efterlämnat material föreningen.
 13. ta fullt ansvar för vad mina gäster gör i lokalen. En gäst får endast vistas i lokalen om syftet är att visa hen verksamheten. Hen får inte arbeta med något eget projekt under vistelsen i lokalen.
 14. alltid lämna köket/gemensamma ytor i ett bättre skick än jag fann det. Detta är särskilt viktigt då vi delar dessa ytor med andra hyresgäster och vi riskerar att förlora tillgången till dessa vid missbruk.
 15. rapportera förlorad nyckel till styrelsen omedelbart efter förlust.
 16. rapportera skada på maskin/lokal till styrelsen omedelbart efter upptäckt.
 17. ta ansvar för de personer jag släpper in i huset. Släpp inte in någon du inte känner!