Regler

Från Stockholm Makerspace Wiki

English: Rules_for_Makerspace

Dessa regler gäller alla föreningens medlemmar som vistas i lokalen.

Regler:

Jag är medveten om att allt jag gör i lokalen gör jag under eget ansvar.

Jag förbinder mig till att...

 1. följa och hålla mig uppdaterad om:
  1. övergripande regler.
  2. regler för medlemmars förvaring.
  3. regler för specifika lokalutrymmen jag kommer att vara i.
  4. regler för de specifika maskiner och verktyg jag använder.
 2. endast vistas i lokalen med giltigt medlemskap för lokalen. Är mitt medlemskap för lokalen inaktivt så har jag inte tillgång till lokalen, annat än som deltagare i Makerspace-aktiviteter, exempelvis kurs, städdag eller öppet hus.
 3. inte bedriva kommersiell verksamhet i lokalen.
 4. ta ansvar för mina egna handlingar samt att visa hänsyn för andra medlemmar.
 5. ta hand om min projektförvaring enligt gällande förvaringsregler. Efterlämnat material tillfaller föreningen.
 6. alltid avse att lämna våra ytor/maskiner/verktyg i bättre skick än jag fann det, samt planera min vistelse så jag hinner städa efter mig.
 7. inte avlägsna utrustning från lokalen.
 8. rapportera skada på utrustning till styrelsen eller på Slack.
 9. fråga andra medlemmar eller styrelsen om jag är osäker på något.
 10. alltid fråga innan jag fotograferar någon eller något i lokalen.
 11. inte göra något olagligt i lokalen.
 12. inte bruka alkohol/droger i lokalen och inte bruka föreningens maskiner påverkad.

vinte sova i lokalen.

 1. ta fullt ansvar för vad mina gäster gör i lokalen. Gäster får inte arbeta med eget projekt under vistelsen i lokalen.
 2. inte vistas i andra utrymmen i huset än föreningens, exempelvis ej i AWLs kök på entréplan, såvida inte styrelsen meddelat annat.

Jag förstår att...

 1. för att kunna hantera medlemskap & lokalaccess så behöver Stockholm Makerspace hantera personuppgifter.
 2. om jag bryter mot någon av ovanstående regler eller på något annat sätt missbrukar min tillgång till lokalen så kan jag bli avstängd från lokalen utan att erlagd avgift återbetalas.
 3. jag kan bli ersättningsskyldig om jag agerar vårdslöst.
 4. lokalen är kameraövervakad.

Jag kommer att göra mitt bästa för att säkerställa att Stockholm Makerspace är en ren, säker och välkomnande plats.