Regler

Från Stockholm Makerspace Wiki

English: Rules_for_Makerspace

Dessa regler gäller alla föreningens medlemmar och andra som vistas i lokalen eller deltar i föreningens verksamhet.

Föreningen har flera dokument kring regler och policys om vår verksamhet.

Dokument Summering
Allmäna regler Allmäna regler för föreningen
Föreningens stadgar Våra stadagar
Behandling av personuppgifter GDPR och personuppgifter
Kameraövervakningspolicy Vår lokal är kameraövervakad och den här policyn styr hur vi arbetar med det.
Medlemsförvaring Regler kring förvaring.
Materialregler Allmäna regler kring material och vilka material som inte är tillåtna.
Regler för trärummet Bland annat om vilka material som är ok och inte ok att använda i trärummet. Tex är impregnerat trä inte tillåtet.
Regler för metallrummet Bland annat om vilka material som är ok och inte ok att använda i metallrummet. Tex är kolfiber inte tillåtet.

Allmäna regler:

Jag är medveten om att allt jag gör i lokalen gör jag under eget ansvar.

Jag förbinder mig till att...

 1. följa och hålla mig uppdaterad om:
  1. övergripande regler.
  2. regler för medlemmars förvaring.
  3. regler för specifika lokalutrymmen jag kommer att vara i.
  4. regler för de specifika maskiner och verktyg jag använder.
 2. endast vistas i lokalen med giltigt medlemskap för lokalen. Är mitt medlemskap för lokalen inaktivt så har jag inte tillgång till lokalen, annat än som deltagare i Makerspace-aktiviteter, exempelvis kurs, städdag eller öppet hus.
 3. inte bedriva kommersiell verksamhet i lokalen.
 4. ta ansvar för mina egna handlingar samt att visa hänsyn för andra medlemmar.
 5. ta hand om min projektförvaring enligt gällande förvaringsregler. Efterlämnat material tillfaller föreningen.
 6. alltid avse att lämna våra ytor/maskiner/verktyg i bättre skick än jag fann det, samt planera min vistelse så jag hinner städa efter mig.
 7. inte avlägsna utrustning från lokalen.
 8. rapportera skada på utrustning till styrelsen eller på Slack.
 9. fråga andra medlemmar eller styrelsen om jag är osäker på något.
 10. alltid fråga innan jag fotograferar någon eller något i lokalen.
 11. inte göra något olagligt i lokalen.
 12. inte bruka alkohol/droger i lokalen och inte bruka föreningens maskiner påverkad.
 13. inte sova i lokalen.
 14. ta fullt ansvar för vad mina gäster gör i lokalen. Gäster får inte arbeta med eget projekt under vistelsen i lokalen.
 15. inte vistas i andra utrymmen i huset än föreningens, exempelvis ej i AWLs kök på entréplan, såvida inte styrelsen meddelat annat.

Jag förstår att...

 1. för att kunna hantera medlemskap & lokalaccess så behöver Stockholm Makerspace hantera personuppgifter.
 2. om jag bryter mot någon av ovanstående regler eller på något annat sätt missbrukar min tillgång till lokalen så kan jag bli avstängd från lokalen utan att erlagd avgift återbetalas.
 3. jag kan bli ersättningsskyldig om jag agerar vårdslöst.
 4. lokalen är kameraövervakad.

Jag kommer att göra mitt bästa för att säkerställa att Stockholm Makerspace är en ren, säker och välkomnande plats.